Tilgå ny webside på www.tteplast.dk
 

Genbrugsregn.dk

Genbrugsregn GRM 2,0
 Vi skal spare på vores natur-resurser, så hvorfor ikke bruges regnvand til tøjvast, toiletskyl, bilvask og havevanding ?
 
GRM 2,0 er et komplet sæt der lige er til at montere, det vil sige at der jo skal nedgraves en tank, og føres et rør ind fra tanken til pumpe og styringsmodulet, i dette rør føres en medfølgende sugeslange med niveau flyder og sugefilter, sammen med sugeslangen føres også en niveau-kontakt der slår sugepumpen fra når vandstanden er for lille.
 
Regnvandet fra taget ledes til jordtanken hvor det først renses gennem et biologisk filter "Biovitor", og herefter opmagasineres til senere brug. Hvis forbruget ikke overstiger nedbørsmængden så jordtanken bliver "for fuld", leves det overskydende vand til overløb eller faskine.
Biovitor filteret renses gennem medfølgende dæksel/skakt, når det påkræves, dette afhænger af hvor rent regnvandet er.
 
Indendørs hvor styringsmodulet skal montares, kobles sugeslangen på pumpen, og niveau-kontakten til styringsenheden.
 
Styringsenheden tilkobles byvand,. og pumpen tilkobles den rørføring der skal lede regnvandet til forbrugssteder.
Bemærk, regnvand er ikke til madlavning eller bad/håndvask.
 
Styringsenheden sikre mekanisk at byvand/drikkevandsforsyningen  100 % sikkert ikke kan blive blandet med regnvand, samtidig kobler den over til byvand når der ikke er mere regnvand i tanken.
 
Styringsenheden tilkobles 220V alm. stikkontakt
 
Med GRM 2,0 bruger man så kun drikkevand til mad og bad.
 
GRM 2,0  er fremstillet af de bedste materialer og leveres med 5 års garanti.
 
 
 
Regnvands anlæg
Sugeslange med flyder
Komplet anlæg uden jordtank
Siphonfilter
Sugeslange