TTE permeabel belægning og grønne løsninger
 

JORDFOLD

Jordfolden opbygges på eksisterende bund, jorden/mudderet afrettes, og huller efterfyldes fyldes så niveau forskelle udlignes.
På den afrettede jord lægges et lag TTE stennet, og herpå lægges TTE armering i forbant el. sildebensmønster.
De armeringer der i kanten, ikke er i helt indgreb med resten, sikres med kantplanke, stålsøm eller lign.
Til slut fyldesarmering med grus eller jord, husk at efterfylde efter et stykke tid.
 
Bunden er nu sikret mod at hesten træder mudderet op, og den kan nu stå "tørskoet", evt. foder vil heller ikke blive trådt ned i muddret, herved opnåes endnu en besparelse.
 
Læs om underopbygning til jordfold og ridebane: klik her
 
Skema der viser hvordan du afslutter udlægningen af TTE: klik her
 
Skema der viser hvordan du kan udlægge TTE i bl.a. forbandt: klik her