Tilgå ny webside på www.tteplast.dk
 

Forlag til montage

 
I denne brochure som kan downloades, er forslag til løsninger på udlægning af TTE belægning:
 
 

TTE som græsarmering eller fast belægning med permeabel overflade, og indbygget bærelagserstatning

TTE armering er den nyeste generation, til befæstelse af overflader, som giver mulighedfor nedsivning af overfladevand direkte gennem overfladen.

Armeringen er fremstillet af de bedste og mest miljørigtige genbrugsmaterialer, der sikrer stor styrke (12 NM/mm²).

En af de store fordele ved TTE, er at der ikke kræves samme opbygning af underlaget, som ved traditionel græsarmering, dette opnåes pga. den selvbærende konstruktion, og det stærke Trapez samle system. Dette giver en flot ensartethed i udlægningen, og hindrer skridninger på langs af samlingen, og  sikre den horisontale lastfordeling, så armeringen ikke kan ”vippe” op.

TTE armeringen anbefales udlagt i "sildebensparket", alternativt i halvt forbandt.

Til maskinudlægning kan TTE pt. kun udlægges i forskudt blokforbant (2 + 1). Belægningen fæstnes evt. med stålspyd i hjørner, og på udsatte steder (f.eks. i sving).

Til TTE armeringen kan leveres Kop-sten, specielt fremstillet til at lægge i cellerne, så man opnår en helt befæstet overflade som er vandgennemtrængelig og samtidig særdeles belastbar, disse kopsten kan leveres i flere farver så man kan lave mønstre, Logo, opdeling af P-plads eller afgrænsning osv. Kopstenene kan også kombineres med græs som fyld, herved kan opnås en utrolig flot effekt.

Sten-net og Geotekstil

Til brug ved opbygning af faskine/kapilar under TTE armering, med stor dræneffekt, opbygges arealet der skal armeres, som følgende:

Først rettes overfladen af, med min. 1 % fald fra midten (Ridebane), herefter udrulles sten-net med et overlæg på ca.30 cm.. Oven på sten-nettet udlægges runde søsten f.eks. str. 5-8 mm. i et jævnt plant lag på ca. 4-5 cm., herpå udrulles endnu et sten-net ovenpå sø-stenene, igen med ca. 30 cm. overlæg.

Hermed er opbygget et bærende fleksibelt, drænende lag, til bortledning af overfladevand, og som samtidig beskytter den ovenpå liggende armering mod frostsætninger.

TTE –armeringen udlægges forbant, dette fordeler trykket optimalt, bevirker at overfladen bliver helt fast og ufleksibel.

Ved anvendelse med græs, vedligeholdes overfladen  som almindeligt græsareal, vanding, gødning og klipning efter behov og miljø.

TTE Kopsten: Findes i  grå og koks/sort,  herudover kan andre farver leveres på bestilling, kontakt os for flere oplysninger.