Tilgå ny webside på www.tteplast.dk
 

TTE til hestebrug: Jordfold, ridebane, Reining, Western ridning, løsdriftstald, skridtmaskin, Tølt, etc.

TTE på strigleplads og jordfold (Albertslund Rideklub)

På nedenstående billeder kan man se forskellen bunden, af jordfolden der er tør hvor TTE er udlagt direkte, og udenfor stalden hvor der er etableret strigleplads direkte på bunden.
 
Strigleplads på TTE
 
Jordold med TTE udlagt i venstre side af jordfolden, bemærk at jorden er tør og ikke mudderet.
 
Jordfold med TTE underlag
 
Etablering af TTE
TTE armering kan etableres med minimal, eller slet ingen underopbygning, så den maksimale effekt opnåes.
For etablering af overflade til f.eks. ridebane hvor der ønskes en fast, men alligevel et fleksibelt bærelag, kan dette opnåes ved brug af elastiske materialer, der indår i underopbygningens lag. Det flekible materiale placeres under TTE armeringen, hvor det beskyttes mest muligt mod opblanding med toplaget.
Se nedenstående film, der viser hvor godt konstruktionen virker.
For mere specifikke oplysninger vedrørende opbygning, kan vi kontaktes via kontakt siden eller pr. telefon .
 
 
Herunder vises en komplet opbygning til Reining.

TTE armering til jordfolde og ridebaner

TTE armering bruges også til opbygning af drænende bærelagserstatning i jordfolde og på ridebaner. Fælles for begge løsninger er, at der bygges ovenpå den afrettede jordoverflade. Herved kommer den endelige overflade til at ligge over niveau, hvormed overfladevand kan løbe af eller igennem og ikke bliver stående som vandpytter.

TTE Jordfold etablering

Brochurer:RIDEBANE

Brochure: Jordfold/Ridebane

Se forskellen på god og dårlig armering

Der er stor forskel på armering, TTE er lavet af "hård" plast og med kraftige "tænder", der sørger for at de enkelte armeringer ikke kan vippe op. Samlingern er lige så stærke som selve armeringen, og dette sikrer, at belastningen fordeles jævnt til hele overfladen.

Herunder ses 2 billeder som IKKE er TTE armering, på billederne sestydeligt viser hvor galt det kan gå, når man anvender et produkt der ikke er egnet.

 

Ikke egnet armering af blød plast Dårlig armering

Forskellen ses tydeligt på disse billeder. Her er anvendt en type armering, som er lavet af sort og blødt plast. Den bløde plast vil "bule" nedad ved belastning og ved direkte solpåvirkning, og da det IKKE trækker sig sammen igen, vil det blive for "stort" og vil arbejde sig op af det underliggende sand, hvorefter det vil bule op og blive synligt og ujævnt.

Jordfold/Drivgang etablering

Ved etablering med TTE som bærelagserstatning og overflade gøres den eksisterende overflade så jævn som det ønskes, evt. med skovl/rive. Yderligere kan overfladen have fald til en eller flere sider.

På den afrettede overflade lægges armeringen nu ud i forbant, sådan at de lige linier i forbantet ligger på tværs af den mest benyttede "færdselsretning". De to lige kanter, der opstår ved start og slut, fæstnes, eller støder op til en fast kant af beton/træ ell. lign. Kanterne kan evt. fæstnes med spec. stålspyd. Man kan også lade den sidste dykke ned i jorden så der opstår en glidende overgang til armeringen.

De "takkede" kanter, der opstår ved udlægning i forbantet, kan evt. gøres lige ved at dele en armering og lægge den halve del i kanten, eller man kan lægge armeringen i et system, så dette ikke behøves.

Armeringen fyldes med jord, grus eller andet ønsket materiale. Herefter er overfladen klar til brug.

Ridebane opbygning

Ved etablering af drænende bærelagserstatning med TTE rettes overfladen på det areal, der skal benyttes, så der opstår et fald på ca. 1 % til en eller flere sider.

På den afrettede overflade udrulles nu geotextil med et overlap på ca. 30 cm. Herefter udlægges et lag perlesten/søsten (5 - 8 mm), som drænlag på min. 5 cm tykkelse, så overfladen bliver vandret.

Efter udlægningen af drænlaget, udrulles et lag stennet med ca. 30 cm overlap. På stennettet lægges TTE armeringen i forbant. For at gøre alle kanter lige, kan armeringen deles i to dele, som passer i de "takkede" kanter, der opstår på de to af siderne.

Armeringen fyldes nu med vasket grus 0,5 - 1,0, og udlægningen af toplaget kan foretages. Toplaget vælges helt efter den enkeltes ønske og anvendelse. Hvis der ønskes en kant til at holde på toplaget, skal kanten lægges ovenpå armeringen for ikke at spærre drænlaget.

Toplaget afrettes med slæbebom/net uden tænder, og dræneffekten opretholdes selvfølgelig bedst hvis efterladenskaber fra hesten fjernes.

Rekvirer eller download vores specialbrochurer vedr. ridebaneopbygning (se under "Brochurer").

Skridtmaskine


Herunder ses en skridtmaskinebund, bygget med TTE med kopsten. Underopbygningern er lavet "elastisk", læg mærke til den "fjedrende" overflade, når hoven sættes.

Ved en diameter på ca. 16 mt., og et gangspor på ca. 2,5 mt. anvendes der ca. 90 m2.

Skridtmaskine/Longerplads datablad: klik her

Derfor er TTE perfekt som underlag:
  • De dyre, konventionelle bærelag bortfalder, Ingen jordforsegling - Arealet forbliver vandgennemtrægeligt.

  • Det bløde optrådte mudder "falder til ro", og bliver bærende igen

  •  Ingen risiko for højdeforskydning
  • Ingen "hårde" overflader men et fleksibelt "svømmende underlag", der skåner hestens led
  • Høj bæreevne (kan bære både heste og tunge køretøjer)
  • Let og hurtig udlægning 
  • Forskellige anvendelsesområder kan kombineres fleksibelt