Tilgå ny webside på www.tteplast.dk
 

TTE med græs

Etablering af TTE

TTE armering med græs, armeringen udlægges på et løst lag (ca. 3 –5 cm.) eksisterende muld/kompost, så det fremtidige græsrodnet kan få fat i underlaget. Den tomme armering fyldes med løst muld, gerne 50 % grus - 50 % muld, herefter isås græs, efter noget tid efterfyldes der med grus/muld, så hullerne fyldes til ca. 1 cm. fra overkanten.

Vedligeholdelse:

Den færdige græsarmering passes  på samme måde som normalt græs, vand og gødning efter behov, min. den første måned, dette afhængig af årstid og klima.

Bemærk

At ved etablering af græsarmering, så opnåes det bedste resultat hvis der i underopbygningen er sten muld/kompost (gartnermakedam), og ikke stabiltgrus/gult sand, da der absolut ingen næring er til græssets rødder.