Tilgå ny webside på www.tteplast.dk
 

P-pladser etableret med TTE

TTE bruges i stort omfang til etablering af p-pladser, hvor der lægges vægt på: Nedsivning af overfladevand, udseende og mindst mulig miljøbelastende indgreb i naturen.
 
Der kan laves flere typer overflade på p-arealet: Græs, beton, ral i forskellige farver og kopsten i rød eller grå beton.
 
P-pladser kan laves så hele arealet er vandret og uden "render" til at lede regnvand i den rigtige retning, som man kender fra pladser, med lukket overflade og punktvis afløb. Dette gør også kørsel med f.eks. indkøbsvogne mere behageligt (de render ikke fra én).
 
Den vandrette overflade kan etableres med fladefaskine, der etableres under hele belægningsarealet, og da belægningen er permeabel/vandgennemtrængelig vil nedsivning foregå, så oversvømmelser helt eller delvist undgåes.
 
Se etablering og referencebilleder herunder.

P-pladser etableret i vejside på Bagsværvej i Gladsaxe
Kommune
 
P. Pladse vej Gladsaxe TTE Gladsaxe Kommune P. Plads TTE Vej Parkering Gladsaxe Kommune TTE
Vejkant Parkering Gladsaxe TTE P. Plads med TTE Gladsaxe Kommune  
     
 
P-plads under etablering ved Egedal Kommune Rådhus, efteråret 2014
 
Tølløse Rådhus P. Plads TTE Tølløse Rådhus P. Plads med TTE P. Plads med TTE Rådhus Tølløse
P. Plads med TTE Rådhus Rådhus P. Plads Tølløse TTE P. Plads ved Rådhus Tølløse TTE
Her vises TTE efter udlægning til p-plads
TTE armeringen er udlagt og ifyldt kopsten som opstregnig
 
 
 
 
 
 
Og så det færdige resultatFærdig P. plads med græs
P-pladser ved Syddansk Erhvervsskole, Risingvej 60 - Odense, etableret med TTE efteråret 2014
 
TTE P. Plads Odense TTE P. Plads Syddansk Erhvervsskole Odense Ekstra P. Plads TTE Odense
     
Etablering af kommunal P. Plads  
Græsareal klargøres, græsset klippes og overfladen jævnes Klargøring af overfladen
Sten nedfræses i overfladen Overfladen fræses
Her ses effekten af nedfræsningen af stenlaget De udlagte sten nedfræses
Stenlaget før fræsning, udlagt på det tidligere græsareal Stenlaget til drænlag
Den fræsede overflade jævnes/fordeles Sten laget fordels
Den færdigt frasede/jævnede overflade, rettes af med retteskinner Overfladen afrettes
De tomme TTE armeringer lægges ud på hele arealet. Det skal tilstræbes at lægge de lige linier i forbantet på tværs af færdselsretningen Armeringen er udlagt på stennet
I armeringen lægges nu kopsten der skal markere adskillesen mellem P. båse Kopsten ilægges for "opstregning"
Hele overfladen fyldes nu med grus/muld blandingen, og græs isåes. Herefter passes overfladen på samme vis som en græsplæne, husk evt. vanding og gødning Eftyer ifyldningaf jord usåes græs
Det græs der ikke bliver slidt ned, ved brug, klippes med almindelig plæneklipper P. pladsen kan tages i brug
Her det færdige resultat, en grøn permeabel P. plads, der er indbydende og "naturlig" Pladsen er færdig