Tilgå ny webside på www.tteplast.dk
 

TTE Vejsystem

Her kan ses et Tysk TV indsalg fra et vejbyggeri med TTE belægning
TTE bruges i vid udstrækning til LAR løsninger ved vej,  P. plads og rabatbefæstelse.
Til afvanding af overfladen kan der etableres en "vejkasse", der fra bunden består af en vandtæt dug, et drænlag, og et skille-net hvorpå TTE armeringen udlægges. Herved kan overfladevand forsinkes og efterfølgende nedsives, direkte gennem hele belægningens arel-overflade, og det nedsivede vand kan ledes til brønd, Vadi, grøft eller lignende.
Overfladen på den befæstede overflade kan laves med forskellige farver Kopsten, så adskillelse af gående og kørende trafik kan visualiseres, gangareal og vej kan laves som en sammenhængende belægning, dog adskilt af en evt. grøn befæstet "grøft" hvorunder evt. dræn kan etableres.
 
Boligkvarter: M2 Huse - Nymarks Allé 7 - 14 - Mårslet Mårslet
TTE til rabatforstærkning
 
TTE kan udmærket bruges til rabatforstærkning, i både lige og kurvede linjer.